Több, mint 1000 idézett, tudományos publikáció érhető már el a BPC Instruments eszközeivel végzett vizsgálatokról.

A BPC Instruments által forgalmazott eszközök iránt fokozódó érdeklődés tapasztalható az akadémiai oldal részéről, amely a társaság ügyfélkörének 50%-át teszi ki. A Science Direct (Elsevier kiadó) adatbázisában elérhető lektorált publikációk vonatkozásában gyors növekedés figyelhető meg, amely érinti a biogáz előállítás és a biológiai lebonthatóság területét is. Jelenleg több, mint 1000 darab angol nyelvű tudományos publikáció hivatkozik a cég termékeire, mint például az AMPTS® és a Gas Endeavour® eszközökre, ami megerősíti, hogy egyre több kutatás fordul a BPC intelligens műszereihez, az alkalmazásukkal előállítható magas minőségű mérési adatokhoz. Ezen kívül több száz egyéb idegen nyelvű (például kínai, spanyol, német és japán) tudományos cikkben, szakdolgozatban és konferencia-kiadványban találhatók hasonló hivatkozások. A hivatkozott tudományos cikkek válogatása elérhető a BPC honlapján, a ”Scientific References” menüpont alatt.

A cég ügyvezetője (Dr. Jing Liu) által elmondottak szerint, a megújuló energiával, mezőgazdasággal, hulladékgazdálkodással és az éghajlattal kapcsolatos fenntartható fejlődés új tendenciáit követve várható, az előttünk álló években a referenciaként szolgáló tudományos publikációk számának további gyors növekedése.

Forrás: https://bpcinstruments.com/