2018-ban az Európai Unióban hozott döntés értelmében a tagállamok, köztük Magyarország is, kötelesek 2023. december 31-től a települési biohulladékot vagy helyben külön kezelni és újrahasznosítani, vagy külön gyűjteni és nem összekeverni más hulladéktípusokkal. A tagállamoknak 2030-ra a települési hulladék 60 %-át újrahasználatra elő kell készíteniük és feldolgozniuk, majd 2035-re a 65 %-os újrahasznosítási célt is meg kell valósítaniuk. Az összegyűjtött biohulladékokat komposztálással vagy erjesztéssel dolgozhatják fel, mialatt a magas szintű környezetvédelmi és minőségi előírásokat betartják.

A becslések szerint világszerte 1,3 milliárd tonna előállított élelmiszer veszik el feleslegesen. E probléma kezelésére számos ország elkezdte megtiltani az ilyen szerves anyagok hulladéklerakókban történő elhelyezését. A megfelelő technológiával ezek a hulladékok zöld energiaforrásként és tápanyagban gazdag trágyaként is felhasználhatók. Csak az Egyesült Államokban évente körülbelül 60,3 millió tonna élelmiszer kerül kidobásra, míg az Európai Unió 59 millió tonnával követi szorosan. E tendencia visszaszorítására különböző joghatóságok intézkedéseket hoztak: számos helyen betiltották a szerves anyagok lerakását, és ösztönzik azok szelektív gyűjtését. Az EU-ban, bár a tagállamok többsége már elfogadta az élelmiszerhulladék kezelésére vonatkozó terveit, 2024-ig minden államnak kötelező külön gyűjtési programot bevezetnie a zöld és konyhai hulladékoknak.

Észak-Amerikában az elmúlt években jelentősen növekedett a szelektív gyűjtésből származó szerves anyagokat feldolgozó fermentorok száma, és a tervek szerint 2025-re ez a szám megduplázódik. Európában az élelmiszerhulladék anaerob feldolgozásának piaca is növekszik: az Egyesült Királyságban 87, Spanyolországban 53, Olaszországban 47, míg Németországban 218 ilyen speciális telephely található.

Az elmúlt időszakban számos innovatív kezdeményezés indult el az élelmiszerhulladékok fermentációjával kapcsolatban. Európában kiemelkedik a Botres Global, amely az olaszországi Este városában működteti Európa egyik legnagyobb szerveshulladék-feldolgozó létesítményét. Az üzem évente 265 000 tonna szerves hulladékot dolgoz fel, és a keletkező biogázból körülbelül 8 MW villamos energiát állít elő. A kontinens egy másik feltörekvő szereplője az Antec Biogas, amely 2020-ban üzembe helyezte a világ legészakibb biogázüzemét a norvégiai Båtsfjordban, ahol a közösségi élelmiszerhulladékot halmaradványokkal és tehéntrágyával dolgozzák fel.Forrás:
biogasworld.com
(EU) 2018/851 irányelv
Maisraupe