Biogázüzem épül a szerbiai Óbecse község területén, a Bácsföldvárról Temerin felé vezető kijáratnál, ahol az építési munkálatokat hamarosan megkezdik.A beruházás értéke mintegy 3,5 millió euró, amelyet a belgrádi Dim Gas cég finanszíroz és végez el. A projekt megvalósításának egyik előfeltétele a dűlőutak rendezése, amelyre a helyi önkormányzat a Tartományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Titkársággal együttműködve mintegy 14,7 millió dinárt biztosított.

A biogázüzemben 12 ezer háztartás ellátására elegendő zöldáramot állítanak majd elő, miközben 14 ezer tonna betakarítási maradékot ártalmatlanítanak, és évente 7000 tonna magas tápanyagtartalmú szerves trágyát állítanak elő, ami hozzájárul a jobb talajállapothoz. Ebből következően a projekt hatása rendkívül fontos a helyi közösség és a mezőgazdasági termelők számára, továbbá új munkahelyek is létrejönnek. Vuk Radojević, Óbecse község polgármestere elmondta, hogy a munkálatokat várhatóan a jövő év novemberében fejezik be. A modern technológia segítségével a trágyából és egyéb bio-nyersanyagokból származó biogázt hővé és villamos energiává alakítják. Azok között, akik mezőgazdasági hulladékukat az új üzemben helyezik el, van a bácsföldvári Muzslai farm is, amely a túlzott mennyiségű trágya felhalmozódását és annak ártalmatlanítási problémáját segíti megoldani. Az üzem elkészülte után 10 dolgozót fog foglalkoztatni.Forrás:

vojvodjanski.com
magyarszo.rs