Pelletáló és biomassza kazán – Gödöllő

A közel 160 millió forintos beruházással a cél, hogy az MGI saját maga képes legyen előállítani és felhasználni a tüzelésre szánt biomasszát. A projekt keretében beszerzésre került egy 400 kW illetve 500 kW teljesítményű biomassza kazán, mely a meglévő kazánházba került telepítésre. Az MGI „A” és „B” épületének áthalkított hőközpontjait egy távhővezeték köti össze a kazánházzal. A kazánok ellátásához szükséges tüzelőanyagot egy 500 kg/h teljesítményű kompakt pelletáló gépsor állítja elő keményfából. A keményfa apríték szárítását egy levegő-levegő hőszivattyús elven működő szárító végzi el. A késztermék pelletáló épület és a kazánház közti logisztikáját egy elektromos hajtású jármű látja el. Ezzel a rendszerrel egy valóban alacsony emissziójú és gazdaságos rendszert sikerült megvalósítani, mellyel az MGI évente mintegy 200 t CO2-t és jelenlegi fűtési költéségének több mint a felét tudja megtakarítani

A projektet az Európai Unió az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával az Új Magyarország Fejlesztési Terv Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.3.3 jelű „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” c. pályázati konstrukció keretein belül 100%-ban támogatja.

Az Akkreditált biomassza tüzelőanyag és tüzelőberendezés vizsgálólaboratóriummal is büszkélkedő a mezőgazdasági gépesítésre szakosodott 140 éves kutatóintézet a gyakorlatban is alkalmazni fogja 30 évnyi biomassza kutatás eredményét.

Közület

Kategória

1 MW

Teljesítmény

160.000.000,-

Projekt költségvetés

2.628 GJ/év

Energia termelés

8.408.166,- Ft/év

Elvárt haszon