Fokozódó tudományos publikációs aktivitás a Bioprocess Control műszereinek új alkalmazási területein

A Bioprocess Control vizsgálati műszereinek fő alkalmazási területe hagyományosan a szerves szubsztrátumok metánpotenciáljának meghatározása. Növekvő tendencia mutatkozik azonban a publikációkban, amelyek a biogázágazat mellett új alkalmazási területekre fókuszálnak, mint például a bioműanyag csomagolóanyagok anaerob biológiai lebonthatósága, bioetanol előállítás, sötét fermentáció a biohidrogén előállításához vagy in vitro módon történő takarmányok táplálóanyagainak meghatározásához.

Google Scholar (Google Tudós), a Google cég tudományos kereső rendszerében végzett keresés, több mint 600 találatot mutat a cég eszközeivel végrehajtott mérések vonatkozásában. A kapott eredményekből kiértékelhető milyen típusú laboratóriumi teszteket végeznek a felhasználók ezen ​​innovatív műszerekkel. A publikációk számának utóbbi években történő gyorsuló növekedése azt sugallja, fokozódó az érdeklődés a Bioprocess Control műszereinek széles körű felhasználása iránt.

A Bioprocess Control cég mérőműszerei segítségével készült tudományos publikációk listája a következő linken érhető el: https://www.bioprocesscontrol.com/support/scientific-references/

Forrás: www.bioprocesscontrol.com