Alakulóban a metán kibocsátás csökkentésre vonatkozó uniós stratégia

A stratégia fellépéseket határoz meg a metánkibocsátás európai és nemzetközi szintű csökkentésére egyaránt. Jogalkotási és nem jogalkotási intézkedéseket vázol fel az energiaágazat, a mezőgazdaság és a hulladékágazat tekintetében, amelyek együttesen az emberi tevékenységhez kapcsolódó metánkibocsátás mintegy 95%-áért felelősek. A Bizottság tervei szerint együtt fog működni az EU nemzetközi partnereivel és az ipar szereplőivel annak érdekében, hogy az ellátási lánc egészében csökkenjen a kibocsátás.

Hatékonyabb adatgyűjtés révén a Bizottság javítani kívánja a mezőgazdaságból származó kibocsátások jelentését, és a közös agrárpolitika támogatásával további lehetőségeket teremt a kibocsátás csökkentésére. A fő hangsúly az innovatív metáncsökkentő technológiákkal, az állatok étrendjével és a tenyésztés irányításával összefüggő bevált gyakorlatok megosztásán lesz. A nem újrafeldolgozható szerves emberi és mezőgazdasági hulladékok és maradékanyagok felhasználhatók biogáz, bioanyagok és biovegyszerek előállítására, ez pedig kiegészítő bevételi forrásokat teremthet a vidéki területeken, egyúttal pedig el lehet kerülni a metánkibocsátást is.

A hulladékágazatban a Bizottság további intézkedéseket mérlegel a hulladéklerakókban keletkező gáz hatékonyabb kezelésére, kiaknázva a kibocsátáscsökkentés és a keletkező energia felhasználásában rejlő kettős potenciált, 2024-ben pedig felül fogja vizsgálni a hulladéklerakókra vonatkozó jogszabályokat. A metánképződés elkerülése szempontjából alapvető fontosságú, hogy minél kevesebb biológiailag lebomló hulladék kerüljön elhelyezésre a lerakókban. A tervek szerint a Bizottság javaslatot tehet további kutatásokra is a biometán-technológiák vonatkozásában.

A stratégia által elfogadott ágazatközi perspektíva növelheti a biogáz és a biometán magas potenciálját a metánkibocsátás csökkentésére a nem energetikai ágazatokban. Az ágazat elkötelezett az EU éghajlat-semlegessége iránt 2050-ig. Ennek potenciáljának teljes elismerése EU-szinten elengedhetetlen ahhoz, hogy elősegítse ezen iparágak növekedését és 2030-ra elérje a legalább 39 milliárd m3 földgáz-egyenérték (380 TWh) előrejelzett termelési arányát, illetve 2050-re 120 milliárd m3 (1170 TWh) nagyságot.

Forrás: ec.europa.eu, europeanbiogas.eu, fotó (luipold01)