A megújuló energiafelhasználás részaránya elérte a kitűzött hazai 13 %-os célt

Az elsődleges megújuló energiahordozókat tekintve az elmúlt években megfigyelhető biomassza-termelés és -felhasználás csökkenése tovább folytatódott 2020-ban, de a mérséklődés az előző évhez képest kismértékű, mindössze 1 százalék volt.

A tárgyidőszak végén a hálózatra csatlakoztatott napelemek teljesítménye több, mint 2 000 MW-ot tett ki, vagyis meghaladta a paksi atomerőmű beépített teljesítményét. Ezzel összefüggésben a napenergia-termelés és -felhasználás 59,3 százalékkal haladta meg a 2019. évit. A megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználásának részaránya 2020-ban 13,9 százalék volt, ami 1,3 százalékpontos növekedést jelent a 2019. évihez képest.

A napelemek által termelt villamos energia nagymértékben növekedett; 64,3%-kal haladta meg az előző évit. A kommunális hulladék megújuló részéből termelt villamos energia 21,9%-kal, a víz 11,4%-kal, a biogáz alapú villamosenergia-termelés pedig 0,9%-kal emelkedett, míg a biomassza alapú villamosenergia-termelés 5,9%-kal csökkent az előző évhez képest.

A megújuló energiaforrásokat tekintve a biomasszából termelt hőenergia az előző három évben megfigyelhető csökkenő tendencia után 2020-ban újra növekedett, 2019-hez képest 2,6%-kal volt magasabb a termelt mennyiség. A kommunális hulladék megújuló részéből termelt hőenergia 37,9%-kal, a biogáz forrásból származó 4,0%-kal emelkedett, míg a geotermikus hőtermelés 3,2%-kal csökkent a megelőző évhez képest.