Az Európai Biogáz Szövetség (European Biogas Association) és a Bioenergy Europe (Bioenergy Europe) statisztikái alapján az Európában működő biogázüzemek száma mára meghaladja a 20 000-es üzemszámot, kiegészülve 1000 darab biometán termelő egységgel.

A szövetségek adatai alapján a biogáz szektor már jelenleg is 18 milliárd m3 megújuló alapú gázzal (15 milliárd m3 biogáz és 3 milliárd m3 biometán) látja el Európát. A biogáz és biometán együttes termelése 2021-ben 196 TWh  nagyságú volt. Ez megfelel Belgium teljes földgázfogyasztásának, és az Európai Unió 2021-es gázfogyasztásának 4,5%-át teszi ki. Míg a biogázelőállítás az elmúlt évtizedben stagnált, a biometán termelése továbbra is növekvő pályán van. A megtermelt biogázból előállítható villamos és hőenergia szerepe bizonyos mértékig továbbra is megmarad, a jelenlegi tendencia azonban egyértelműen a biometán előállítására helyezi a hangsúlyt. A biometán sokoldalú energiahordozó, amely számos ágazatban, többek között a közlekedésben, az iparban, az energetikában és a fűtési szektorban is alkalmazható.

Az európai biometán üzemek számának alakulása 2020-ban (*EU27 + Egyesült Királyság + Svájc + Norvégia + Izland)


A 2050-re elérhetőnek számított potenciális termelési tartomány (95-167 milliárd m3) jelentős, mivel az EU 2021-es gázfogyasztása 412 milliárd köbméter mennyiségű volt. A 2050-es termelési potenciál tehát az EU 2021-es gázfogyasztásának 23-41%-át teszi ki. Ha 2050-ben 271 milliárd m3-es csökkentett gázigényt feltételezünk, akkor a becslések szerint a biometán 2050-re a gázigény 35-62%-át képes lehet fedezni. Az Európai Bizottság által a REPowerEU cselekvési tervben javasolt évi 35 milliárd m3 fenntartható biometán 2030-ig történő bevezetése hozzájárulhat az energiabiztonsághoz és az éghajlatváltozás mérsékléséhez, amelyhez jelentős növekedést kell elérni. Az ágazat fejlődése emellett hozzájárul egy integrált, nulla nettó energiaszintű rendszerhez, amely magában foglalja az energetikai és az agrárökológiai átmenetet, továbbá segíti Európát a körforgásos gazdaság megvalósításában.

A biogáz részesedése a teljes belföldi bruttó bioenergia-felhasználáson belül 2020-ban (%-ban) (Egyesült Királyság esetében az adatok 2019. évből származnak)

Forrás:
europeanbiogas.eu
bioenergyeurope.org
Christinelmiller