Elérhetőek a kötelező átvételi és prémium támogatási rendszerek 2019. évi számai

2019-ben a teljes kötelező átvételi rendszerben (KÁT) történő villamosenergia-értékesítés 2938 GWh-t tett ki, ebből megújuló bázison 2868 GWh, szilárd hulladék bázison 41 GWh, eltérő tüzelőanyag bázison, pedig 30 GWh villamos energia értékesítése történt. A termelők által a kötelező átvételi rendszer keretében értékesített villamosenergia-mennyiség a 2018. évi 2216 GWh-ról nagyjából a harmadával (+ 32,56 %) növekedett 2019-ben. Ez annak köszönhető, hogy a KÁT-os megújuló alapú villamosenergia-értékesítés 2019-ben szintén közel a harmadával (+ 32,67 %) bővült. A megújuló alapú KÁT-os villamosenergia-értékesítés növekedésének oka, hogy jelentősen nőtt a KÁT-ba értékesítő naperőműves kapacitás, így a naperőművek KÁT-os értékesítése is (622,73 GWh-val, több mint a háromszorosára).

A prémium rendszerben a termelők maguk értékesítik a megtermelt villamos energiát, mely ösztönzőleg hat a piaci árjelzések figyelembevételére is. A piaci ár feletti prémiummal támogatott villamos energia mennyisége a biomassza alapú termelés visszaesése miatt 2019-ben csökkent 33,24 %, 653 GWh-ról 436 GWh-ra. Az első zöld prémiumra jogosult naperőművek 2019-ben megkezdték a termelést.

A kötelező átvételi és prémium támogatási rendszer működtetésének a kötelezően átvett villamos energia értékesítését követően fennmaradó, termelők által nem fedezett költségeit az egyetemes szolgáltatásra nem jogosult – főként ipari – villamosenergia-fogyasztók fizetik meg az általuk vásárolt villamos energia mennyisége alapján. Ez az úgynevezett KÁT és prémium pénzeszköz, ami a villamos energia piaci árának jelentős növekedése miatt számottevően csökkent 2017-ben és 2018-ban, azonban 2019-ben a piaci ár növekedése nem folytatódott, ezzel egyidejűleg a támogatott termelés jelentősen nőtt. Így a KÁT és prémium pénzeszközök összesített mértéke a kilowattóránkénti 1,72 forintról 26 százalékkal 2,16 forintra nőtt 2019-ben.

Forrás: mekh.hu; mti.hu