A megújuló alapú energiatermelés alakulása hazánkban

A MEKH Energiastatisztika 2020. éves jelentése szerint, a tavalyi évben a bruttó villamosenergia-termelés mennyisége 34 924 GWh volt, amely 2,3%-kal haladta meg az előző évit. A nukleáris alapú energiatermelés 1,4%-kal, a szén és széntermékekből termelt villamos energia 8,2%-kal csökkent, míg a földgáz alapú 6%-kal, az egyéb forrásból származó termelés pedig 8,9%-kal nőtt.
2019-hez képest a napelemek által termelt villamos energia nagymértékben növekedett, 63,7%-kal haladta meg az előző évit. A kommunális hulladék megújuló része 21,9%-kal, a víz 11,4%-kal, a biogáz alapú villamosenergiatermelés pedig 0,6%-kal emelkedett. A biomassza alapú villamosenergia-termelés 5,8%-kal csökkent az előző évhez képest. Összességében a megújuló energiaforrásokból termelt bruttó villamos energia mennyisége 17,7%-kal emelkedett 2019-hez képest.
A kommunális hulladék megújuló részéből termelt hő 37,7%-kal, a biomasszából termelt hő 4,5%-kal nőtt, a geotermikus hőtermelés 3,2%-kal, a biogáz alapú hőtermelés 6,4%-kal csökkent a megelőző évhez képest. Összességében a megújuló energiaforrásokból termelt hő 3,7%-kal haladta meg a 2019-es szintet.
Az elsődleges megújuló energiahordozókat tekintve az elmúlt években megfigyelhető biomassza-termelés és -felhasználás csökkenése tovább folytatódott, 2020-ban az előző évhez képest a visszaesés mértéke 1,3% volt. 2020 végén a hálózatra csatlakoztatott napelemek teljesítménye több, mint 2 000 MW-ot tett ki, vagyis meghaladta a paksi atomerőmű beépített teljesítményét. Ezzel összefüggésben a napenergia-termelés és -felhasználás (beleértve a napkollektoros hőt is) közel 58,8%-kal haladta meg a 2019. évit.
Forrás: mekh.hu